Instrukcja usługi wypełniania zgłoszeń

Funkcja zgłoszeń jest w fazie testów. Wszelkie uwagi o nieprawidłowym działaniu proszę wysyłać na adres: cont-evo@cont-evo.eu

Wybierz plik zaproszenia zapisany na dysku (format Lenex: *.lxf - ORYGINALNY! nie wypełniony!), a następnie naciśnij 'Zapisz plik na serwerze i utwórz zgłoszenie', aby utworzyć zgłoszenie.
Uzyskany klucz należy zachować/zapisać, aby mieć możliwość edycji zgłoszenia w przyszłości.
Nie udostępniaj nikomu Twojego klucza zgłoszenia.
Jeśli poprawnie utworzono zgłoszenie, poniżej będzie widoczny Twój unikatowy klucz. Przejdź na kartę 'Istniejące zgłoszenie', aby przejść do jego edycji.
  Instrukcja usługi wypełniania zgłoszeń

Funkcja zgłoszeń jest w fazie testów. Wszelkie uwagi o nieprawidłowym działaniu proszę wysyłać na adres: cont-evo@cont-evo.eu

Wprowadź uzyskany wcześniej klucz zgłoszenia, a następnie naciśnij 'Szukaj' aby je edytować.:
Nazwa klubu Osoba kontaktowa Nazwa zawodów Miejsce zawodów Data utw. zgł.