Informacje

Regulamin Pucharu Polski Masters 2023
Kalendarz zawodów Masters 2023
Wzór do obliczania punktów Pucharu Polski Masters - opis ogólny (j. ang): https://www.fina.org/swimming/points
Rekordy Świata (basen 25m) - źródło: https://www.fina.org/masters/records
Rekordy Świata (basen 50m) - źródło: https://www.fina.org/masters/records
Rekordy Świata (basen 25m) - format LENEX - źródło: https://www.fina.org/masters/records
Rekordy Świata (basen 50m) - format LENEX - źródło: https://www.fina.org/masters/records

Plik z rekordami świata Masters do obliczania punktów Pucharu Polski 2023 w programie Splash Meet Manager*
Instrukcja korzystania z pliku do obliczania punktów (j. ang)
*UWAGA: Program Splash Meet Manager zaokrągla wyniki do pełnych wartości, zamiast obcinać zgodnie z zasadami FINA - prowadzić to może do różnicy w programie a oficjalnej klasyfikacji o 1 pkt.

Wyniki zaktualizowane na dzień 06.12.2023.
UWAGA.: Osoby, które są pominięte w rankingu, a wzięły udział w czterech edycjach oraz posiadają licencję PZP (której numeru zabrakło w pliku z wynikami), proszone są o uzupełnienie numeru licencji drogą mailową na adres: cont-evo@cont-evo.eu

Klasyfikacje

Pozycja Klub/zawody Konkurencja Kategoria Skład Wynik WR Punkty
Pozycja Zawodnik/zawody (klub) Konkurencja Kategoria Wynik WR Punkty